top of page

Fundacja Sztuka w Inwestycji dąży do umieszczania dzieł sztuki w inwestycjach publicznych i prywatnych, oddziałujących na przestrzeń publiczną, w szczególności w obszarze budownictwa mieszkaniowego oraz budynków użyteczności publicznej. Celem działalności jest m.in. edukacja odbiorców, rozumianych jako inwestorzy na rynku mieszkaniowym (w tym interesariusze podmiotów publicznych i prywatnych, deweloperzy, samorządy) oraz włączani w proces inwestycyjny artyści.

MISJA FUNDACJI

Poznaj nasz zespół

Łączymy sztukę z biznesem

bottom of page