top of page

Projekty Fundacji

W tym miejscu prezentujemy projekty, w których uczestniczy Fundacja oraz podmioty, z którymi nawiązaliśmy współpracę.

Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku

Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku to instytucja kultury mająca na celu tworzenie i upowszechnianie kultury, edukację kulturalną oraz wsparcie środowisk twórczych.

CRP_logo_poziom_black_PL.jpg

Driving Urban Transitions

DUT rozwija umiejętności i narzędzia, aby urzeczywistnić zmiany miejskie i przyspieszyć pilnie potrzebne przekształcenia miejskie w kierunku zrównoważonej przyszłości z lepszą jakością życia w miastach. Dzięki badaniom i innowacjom oraz budowaniu potencjału umożliwiają lokalnym władzom i gminom, dostawcom usług i infrastruktury oraz obywatelom przełożenie globalnych strategii na działania lokalne.

Centrum Rozwoju Przemysłów Kreatywnych

CRPK rozwija i wspiera kreatywne działania w kulturze.

Zrzut ekranu 2023-06-18 o 20.16.01.png

SIM Śląsk Północ

Społeczna inicjatywa mieszkaniowa skupiająca gminy Województwa Śląskiego realizuje inwestycje budownictwa mieszkaniowego, w tym mieszkań na wynajem z możliwością dojścia do własności.

logo_SIM_black.png
bottom of page