top of page

KONTAKT

Siedzibą Fundacji jest miasto Warszawa.

Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla prawidłowego realizowania celów może ona prowadzić działalność także poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.  

NIP 5214009863

REGON 524706220

KRS 0001023847

numer rachunku bankowego: 08 1160 2202 0000 0005 6393 3634

bottom of page